Historia Twierdzy Poznań

Historia Twierdzy Poznań

Pierwsze przymiarki i plany dotyczące fortyfikacji pojawiły się pod koniec 1815 roku.  Na wzniesienie Twierdzy na terenie miasta nalegał pruski generał piechoty Karl von Grolman. Był  on także autorem pierwszego szkicu, w którym przewidział ufortyfikowanie Wzgórza Winiarskiego i okolic klasztoru Reformatów. Wstępny plan przekazano inżynierowi V Korpusu Armijnego, który uzupełnił i dopracował plan Grolmana.

Ze względu na brak funduszy, budowa ruszyła dopiero w 1827 roku. W międzyczasie Karl von Grolman wprowadził do projektu nowe umocnienia z lewej strony miasta. Plan po kolejnych zmianach został oficjalnie  zatwierdzony przez Fryderyka Wilhelma 14 sierpnia 1828 roku.

Prace rozpoczęto dnia 23 czerwca 1828 roku. Wybuch powstania listopadowego w 1830 roku wstrzymał budowę, a niekompletna twierdza została wykorzystana do obrony. Po zakończeniu walk zbudowano Małą Śluzę. Na północy łączyła się ona z Fortem Winiary, a od strony południowej z Fortem Świętego Wojciecha. W latach 1834 – 1838 zbudowano Most na Cybinie, nazwano go Śluzą Katedralną. (więcej…)

Czytaj więcej