Historia Twierdzy Poznań

Historia Twierdzy Poznań

Pierwsze przymiarki i plany dotyczące fortyfikacji pojawiły się pod koniec 1815 roku.  Na wzniesienie Twierdzy na terenie miasta nalegał pruski generał piechoty Karl von Grolman. Był  on także autorem pierwszego szkicu, w którym przewidział ufortyfikowanie Wzgórza Winiarskiego i okolic klasztoru Reformatów. Wstępny plan przekazano inżynierowi V Korpusu Armijnego, który uzupełnił i dopracował plan Grolmana.

Ze względu na brak funduszy, budowa ruszyła dopiero w 1827 roku. W międzyczasie Karl von Grolman wprowadził do projektu nowe umocnienia z lewej strony miasta. Plan po kolejnych zmianach został oficjalnie  zatwierdzony przez Fryderyka Wilhelma 14 sierpnia 1828 roku.

Prace rozpoczęto dnia 23 czerwca 1828 roku. Wybuch powstania listopadowego w 1830 roku wstrzymał budowę, a niekompletna twierdza została wykorzystana do obrony. Po zakończeniu walk zbudowano Małą Śluzę. Na północy łączyła się ona z Fortem Winiary, a od strony południowej z Fortem Świętego Wojciecha. W latach 1834 – 1838 zbudowano Most na Cybinie, nazwano go Śluzą Katedralną.

W roku 1839 z nakazu Fryderyka Wilhelma wznowiono prace nad lewym brzegiem Twierdzy. Zatwierdzono budżet oraz projekt, a w marcu 1840 roku rozpoczęto budowę. Wzniesiono bastion III, a następnie wysunięty na zachód bastion V. W roku 1848 prace przerwano ze względu na niepokoje związane z Wiosną Ludów. Później wzniesiono kolejno: bastion IV, bastion VI i bastion II. Następnie w latach 1860 – 1861 zbudowaną drogę, mającą połączyć bastiony ze sobą. Następne lata przyniosły kolejne zmiany, m.in. wybudowano kanały przeciwpowodziowe, Redutę Katedralną, czy Działo Katedralne II. W roku 1862 wykończono fosę biegnącą wokół Reduty Katedralnej.

Obecnie po Twierdzy Poznań pozostały jedynie szczątkowe fragmenty. Na początku wieku XX opracowano program zagospodarowania terenów pofortecznych. Rozbiórka terenów trwałą do 1912 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *